CENTRU DE PRIMIRE
IN REGIM DE URGENTA
PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI
IN FAMILIE DIN JUDETUL OLT

Programul RO20 "Violenta domestice si violenta bazata pe deosebirea de sex"
Finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014
RO / EN

Prezentare proiect

Proiectul a fost aprobat în cadrul Programului RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, în urma participării DGASPC Olt la apelul pentru propuneri de proiecte, din data de 03.02.2014, lansat de către Ministerul Justiţiei, în calitate de Operator de Program.

Programul este destinat să finanţeze acţiuni referitoare la violenţa domestică, aşa cum sunt definite acestea în Legea 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Finanţarea Programului este asigurată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 şi prin bugetul de stat.

Pornind de la nevoile identificate la nivelul judeţului Olt, proiectul propune înfiinţarea unui centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie.

[citeste mai mult]

Programul RO20

Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex

Obiectivul principal: abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex

Obiectivul specific: reducerea violenţei bazată pe deosebirea de sex în România şi sprijinirea victimelor traficului de persoane
Buget: 4.705.882,35 Euro (din care 4.000.000 Euro grant Norvegia şi 705.882,35 Euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată de Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei)

Parteneri de program: Directoratul Poliţie Norvegiene şi Consiliul Europei

[citeste mai mult]